top of page

【大衆教室 「官、津、直、私」星級校長升小面試講座2022】


「官、津、直、私」星級校長升小面試講座2022

經歷兩年疫情、過咗兩個月「暑假」,又要面對升小面試?想入讀心儀小學,就要參加由大衆教室舉辦嘅「官、津、直、私」星級校長升小面試講座,由星級校長為大家分享升小面試要訣、點樣增加取錄機會、收生標準同面試有乜要準備等等。


名額有限,立刻報名: https://forms.gle/xNeDqXPd69sFSj9z6

「官、津、直、私」星級校長升小面試講座2022 日期:2022年5月21日(星期六) 時間:下午3時至5時 地點:九龍塘達之路72號創新中心地下展覽館一(九龍塘站C2出口) 費用:免費入場 講者: 鄧愛蓮校長(北角官立小學前校長) 何凱瑤校長(香港仔聖伯多祿天主教小學前校長) 文詩詠校長(保良局林文燦英文小學現任校長) 張廣德校長(香港培正小學前校長) 對象: K1–K2,準備升讀小一的學生 截止報名:2022年5月15日(星期日)


成功報名的家長會於2022年5月17日(星期二)或之前收到確認電郵


大眾教室 

電話:2942 6599 

分校地址:

Comments


bottom of page