top of page

【30/6前優惠高達8折*】暑期課程現正招生!


暑假開始搶分鳥

準備放暑假啦!!!🤩想揭開新學年致勝關鍵?暑假正正係幫小朋友温故知新嘅好時機~6月30日前報讀暑期課程仲有高達8折*嘅早鳥優惠!家長可按孩子需要自選上課時數、自由組合暑期課程,1堂都有得報❗ 快啲報名留位啦!😎


(按圖放大)

暑期課程

(按圖放大)

暑期課程

(按圖放大)


*個別分校只提供部分課程,優惠只適用於暑期課程,不適用於常規課程,並受相關條款及細則約束,詳情請向分校職員查詢。


大衆教室 電話:2942 6599 / 5599 2038 (WhatsApp聯絡) 電郵:info@popularlearning.com.hk 網址:https://www.popularlearning.com.hk/תגובות


bottom of page